Om

Medlemskap


För att bli medlem i Borgholms tennisklubb skickar du en e-post till borgholmstk@gmail.com, med ditt namn, personnummer, adress, telefon (och e-post, om den avviker från avsändaradressen). För familjemedlemmar uppges samtliga namn och personnummer.


Medlemskapet faktureras kalendervis och avgifterna för 2020 är:

Senior 300 kr

Junior 120 kr (till och med 15 år)

Familj 500 kr (max två seniorer)

Borgholms Tennisklubb - en klubb med anor


I Borgholm har det spelats tennis sedan sekelskiftet, när badortstidens gäster förde med sig sporten från sina hemorter, huvudsakligen huvudstaden. Inledningsvis organiserades spelet i IFK Borgholm, vilket förklarar grusbanornas placering, men 1928 beslutades att dåvarande tennissektionen skulle utgöra en egen förening, Borgholms tennisklubb.


Under sommarmånaderna arrangerades anrika tävlingar med deltagare från när och fjärran. Kung Gustav V, eller Mr G, som han kallade sig på tennisbanan, deltog första gången 1926 och spred sedan under många år kunglig glans över såväl själva tävlingen som prisutdelningen. Den första lokala stjärnan var Sune Danielson, men han fick snabbt konkurens av såväl nationella som internationella landslagsspelare. Vid tävlingarna 1939 vajade elva länders flaggor på flaggstängerna vid tennisbanorna.


Även efter Gustav V:s frånfälle fortsatte kungafamiljens engagemang i Borgholmstennisen, först genom Prinsessan Sibylla och senare med hjälp av prinsessorna Birgitta och Desirée. Då pengarna fick allt större betydelse inom tennisen från slutet av 1960-talet hade inte längre Borgholm någon möjlighet att hålla jämna steg, och tävlingarna utvecklades till breddtävlingar.


1990 började diskussionerna om en tennishall. Med hjälp av en kommunal borgen och åtksilliga iddella timmar stod den färdig redan hösten 1991. Sedan dess har klubben  kunnat bedriva en året-runt-verksamhet värd namnet.


Under 2000-talet svalnade intresset för tennisen i Borgholm och antalet medlemmar minskade, vilket ledde till att tennisklubben tvingades be Borgholms kommun lösa in det borgensåtagande som undertecknats i samband med tennishallens byggande för att täcka omkostnaderna. Borgholms kommun har sedan 1 januari 2010 innehaft driften av tennishallen och inför sommaren 2010 övergick också området kring grusbanorna och klubbhuset i kommunens regi.


De senaste åren har medlemsantalet, antalet aktiva och antalet aktiviteter åter ökat. Sedan drygt ett år har Borgholms tennisklubb numera även en padelsektion, och ett gott samarbete med Borgholm Padel Arena.